Mitsubishi Heavy FDT125VNXVG Kaset Tipi Klima Fiyatları

Mitsubishi Hyper Inverter Kaset Tipi Klima
FDT125VNXVG
ISITMA 47.768 (13.648 – 58.004) BTU/h
SOĞUTMA 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h